Århus d. 11. januar 2007.

Kære byrådsmedlem.

Da du repræsenterer et af de forligspartier der i efteråret 2006 stemte for spareforliget inden for børn – og unge området tillader vi os hermed at stile dette brev til dig.

Vi henvender os for at gøre opmærksom på at det spareforlig der er indgået i byrådet har store konsekvenser, både kortsigtet såvel som langsigtet, vi ikke mener der er taget hensyn eller stilling til da I vedtog spareforliget.

Vi skriver på vegne af forældrebestyrelsen, samt repræsentanter for forældrene på byggelegepladsen Musvågevej, 8210 Århus V.

”Bygge” er et fritidshjem med vægt på udeliv, beliggende som en oase midt i Frydenlund-bebyggelsen. Aktuelt går der 80 børn fra 0-7. klasse, og der er børn på venteliste. Børnene kommer fra såvel de nærliggende skoler Frydenlund, Hasle og Møllevangsskolen som fra forskellige privatskoler, og de bor såvel i Frydenlund som i de omliggende villakvarterer og andre steder i byen.
Med den nye struktur på institutionsområdet er der lagt op til, at ”Bygge” skal være en del af Frydenlundsskolens SFO – og efter hvad vi har fået oplyst, betyder dette, at kun børn fra Frydenlundsskolens 0-4. klasser fremover vil kunne gå der. Dermed vil Bygge være ”lukket land” for 58 af de børn, der aktuelt går der.

Vores mål er en bevarelse af Bygge, i sin nuværende form. Hvor der er plads til børn fra forskellige skoler, forskellige sociale lag og forskellige nationaliteter, samt at det skal være et fritidstilbud for børn fra 0-7 klasse. Dette ønsker vi for at skabe trygge rammer via bl.a. stabile forhold til voksne. På Bygge lærer man at tage ansvar for både dyr og mennesker, hvilket vi anser for et vigtigt redskab. Man bliver integreret med hinanden uden skelen til hvilken skole, eller sociale rammer man kommer fra.

Med de nye tiltag er der en stor risiko for at der tabes en masse af de svage børn på gulvet, når man laver kæmpe institutioner, nedsætter personale normeringen og laver skoleopdelt fritids tilbud, som ikke er særlig integrationsfremmende. Børnene lærer ikke børn fra de andre skoler at kende og man kan frygte at det netop er fremmende for bandeaktiviteter, når man ikke har noget kendskab eller forhold til dem på den anden side af gaden!!!

Allerede nu er der ressourcestærke familier der flytter herfra af frygt for den videre udvikling, som Gellerup er et skræmme scenarium på. Så hellere flytte nu inden ens eget barn bliver rodet ud i noget – dette er allerede en kime til bekymring ved indskrivelse på skolerne i Frydenlund området. I stedet skulle man bevare de øvrige tilbud ud over SFO der er nu og sprede børnene så man undgik de kæmpe grupper af børn på et sted, hvor man ikke vil kunne undgå at børnene bliver de store tabere, uanset sociale forhold, nationalitet, ressource stærk eller ej!

Med hensyn til at sende børn fra 5 klasse i klub med unge op til 18 år mener vi at det er helt misforstået. Man er ikke ung når man starter i 5 og har ikke de samme behov, som netop unge i 15-18 års alderen. Skellet er alt for stort og man risikerer at presse 5 klasses børn ud i aktiviteter de godt kunne have været skånet for en del år endnu. Her tænker vi især på alkohol, gruppepres, seksuel debut og især i de socialt belastede områder kriminalitet eller påvirkning fra folk af miljøet.
Hvad er der i vejen for at man som 5 klasse stadig kan lege rollespil, passe sine kaniner, lave bål på mad, lave håndarbejde, snitte i træværksted, ride på heste og vokse med sit ansvar overfor de yngre børn på samme sted? Får vi så ikke nogle unge der er ansvarsbevidste, modne og klare til at gå ungdommen i møde, når alderen tilsvarende passer til?

Vi opfordrer til at man revurderer de kommende tiltag og ser på de enkelte lokalområder og tager de hensyn der kræves set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. På langt sigt vil man efterlade en kæmperegning til vores efterfølgere i form af ghettoisering og de deraf følgende problemstillinger (husk Gellerup i dag). Børn der har været overladt til sig selv og deraf følgende svigt i det offentlige system og dermed øget risiko for at blive en dyr belastning for samfundet i form af børn på opholdsteder, kriminalitet og skæv forvridning af de sociale klasser.

Vi er klar over dette handler om kroner og øre for Århus Kommune, men det mener vi ikke man
kan nøjes med, når det handler om vores børn og os forældre. Vi går ind for at værne om børns trivsel, tryghed og mulighed for at vokse op i gode og stimulerende omgivelser.


Husk jeres egne visioner for Århus Kommune:

· Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner
· Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det.
· Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrkeMed venlig hilsen

Forældrebestyrelsen,
samt forældrene på byggelegepladsen Musvågevej