Læserbrev bragt i Århus Stiftstidende. 5. Dec. 2006
  - for at se læserbrevet i sin originale form - klik her

Hvem sagde ghetto? 

Dette er et emne, der ofte er oppe til debat. Århus byråds politikere taler
om, hvordan vi forhindrer ghettoer i at opstå, og hvordan vi opløser dem,
der allerede er.
Som beboer i Frydenlund undrer jeg mig. På Musvågevej er der en
byggelegeplads, der har været en betydelig del af området i over 30 år. Men
nu hvor vi alle skal spare, skæres der så groft i Byggelegepladsens mulighed
for at tage børn ind, at der efter sommerferien 2007 kun er 22 af nu 80 børn
tilbage på Byggelegepladsen. ( Børn efter 4. kl. og børn uden for
skoledistriktet har ikke længere mulighed for at gå på Byggelegepladsen)
Byggelegepladsen er en oase, der er med til at give et område som Frydenlund
kvalitet, hvilket gør, at ressourcestærke familier vælger, at blive boende
her, da Byggelegepladsen er et godt tilbud til deres børn.

Det er lettere at forbygge end at helbrede.

Byggelegepladsen er en stor drivkraft i at integrere børn med en anden
etnisk baggrund end dansk, børnene får et tilhørelsesforhold og dermed et
ansvar for lokalområdet. Integration er noget, der taget tid, og det er ikke
godt nok, at børnene efter 4. kl. skal gå hjem efter skole. Intergration
kræver, at børnene bliver ved med at omgås danske børn og voksne, der kan
vise forskellige sider af den danske kultur. Så har jeg endda ikke omtalt de
socialt dårligt stillede børn, der ikke vil have noget godt og trygt at gå
hjem til. For dem er der jo så kun gaden og kedsomhed som alternativ. Disse
børn er Byggelegepladsen gode til at tage sig af, især fordi pædagogerne har
børnene over en lang årrække, så der er tid til at hjælpe disse sårbare
børn.

Kære byråd, kære Nicolai og kære Louise. I bliver nødt til at se på de
konsekvenser, som sådan en beslutning kan have for et i forvejen sårbart
område i Århus, som endnu ikke er en ghetto - I får rigtig meget for
pengene.

Lise Lotte Bay