30. november 2006
Kulturminister Brian Mikkelsen
Kulturministeriet 
Nybrogade 2 
1203 Kbh. K

Kære Brian Mikkelsen, vi har brug for din hjælp!

Det synes os helt selvfølgeligt for os at henvende os til dig. 

Vi ønsker med dette brev at gøre opmærksom på at Byggelegepladsen Musvågevej i Århus, er nedlægningstruet i forbindelse med besparelserne i Århus Kommune. Vi henvender os med henblik på at netop byggelegeladsen som idé og tradition nyligt er blevet kanoniseret i Dansk Kulturkanon. 

Vi deler den opfattelse af at byggelegepladsen som fritidstilbud til børn, er en unik del af dansk kultur der i høj grad er bevarelsesværdigt. Kultur foregår også i dagligdagen, i en helt almindelig hverdag efter skole skabes der også kultur. Kultur hvor børn udvikler sig, tilegner sig ny og brugbar viden, lærer at bemestre naturen og omgivelserne. Får opøvet kreative evner, i samvær og udveksling med andre. Frisk luft, bevægelse og sund kost er en naturlig og integreret del af hverdagen.
Her er en kultur vi i Danmark kan være særlig stolte af, og som er så udpræget dansk som noget. Derfor denne appel om en mulig foranstaltning, der kan sikre byggelegepladsens overlevelse.

For nærmere infomation om Byggelegepladsen Musvågevej se; www.byggelegepladsen.dk og www.bevarbygge.dk 

På vegne af forældregruppen,
Tine Møllgaard