Læserbrev bragt i Århus Stiftstidende. 7. Dec. 2006
 - for at se læserbrevet i sin originale form - klik her

På vegne af forældregruppen for bevarelse af byggelegepladsen Musvågevej (Bygge).

Tine Møllgaard, Majdalen 1, 4.th, 8210 Århus V. 

Bevar Bygge!
 
Der skal lyde et hjerteligt tillykke til Åbyhøj bibliotek og de lokalcentre der klarede skærene i denne omgang. Godt kæmpet! Men tænk sig, sikket et held at det afgørende notat blev fundet i tide...

Vores kamp for byggelegepladsen Musvågevej er ikke ovre og synes som langt fra vundet.
Der er netop kommet besked om, at de børn der ikke er tilknyttet Frydenlundskolen, skal udmeldes pr. 1. august 2007. Det er reelt en dødsdom over byggelegepladsens eksistens, da der så ikke længere er noget grundlag, i form af børn til at holde institutionen kørende. Det forholder sig jo således, at den naturlige tilgang til Frydenlundskolen er betydeligt indskrænket pga. sprogscreeningen i Århus kommune. 
Byggelegepladsen er i sin nuværende form et fantastisk eksempel på en sund struktur, et godt sted at være for børn og voksne og ikke mindst, et sted hvor holdbare værdier praktiseres i dagligdagen.

1) Der er tilgang fra de omkringliggende skoler; Hasle, Samsøgade, Møllevang, Katrinebjerg og selvfølgelig Frydenlundskolen. Det skaber mulighed for danne venskaber og knytte bånd med børn som man ikke deler skolegangen med. Kun 22 ud af ialt 75 børn kommer fra Frydenlundskolen.

2) Byggelegepladsen er i sin form, udtryk for det vi ønsker skal være en del af børnenes hverdag: Frisk luft, sund kost, mulighed for at beskæftige sig med dyr, udeaktiviteter af alle slags, værksteder, ekskursioner, ( det skal nævnes at der på byggelegepladsen ikke er computere, hvilket også er et plus.) Der er fremragende dygtige pædagoger ansat, der er medvirkende til at igangsætte alverdens aktiviteter der stimulerer både piger og drenges interesser, udfoldelse, kreativitet og udvikling.

3) Byggelegepladsen bliver opfattet som en oase af beboerne i frydenlund. De omkringliggende daginstitutioner støtter, og bruger også stedet som udflugtsmål i dagtimerne. Vi har for indeværende ca. 1000 underskrifter der bekræfter byggelegepladsens popularitet!

4) For ikke længe siden blev byggelegepladsen som idé kanoniseret i Kulturkanonen. Begrundelsen lød; “Det er stadig en af de helt store ideer i dansk kultur, med gyldighed i hele verden” (Kulturkontakten, særnummer januar 2006, Kulturministeriet.) De breve vi har modtaget I forældregruppen, også fra udlandet, bevidner synspunktet; det er i høj grad et stykke bevaringsværdigt dansk kultur.

5) Louise Gade mener det er positivt med privatiserede institutioner. Det er efter bedste overbevisning en helt urealistisk mulighed for forældresammensætningen på Bygge. Et flertal må vel siges ikke at tilhøre de mest bemidlede i vores samfund.

6) Der tales meget om integration, byggelegepladsen er medvirkende til at integrere 2-sprogede børn.

7) Den negative sociale arv skal brydes. Også her har byggelegepladsen sin berettigelse i form at de udviklingsmuligheder, oplevelser i fællesskab og nærvær der eksisterer i dagligdagen.

Konsekvensen af spareforliget er forringet livskvalitet og -betingelser for børnene. De skal derimod stuves sammen i deres respektive skolers SFO. Og børnene fra 4. kl. skal tilbydes klubtilbud sammen med de helt op til 18-årige unge.
Kan det virkelig betale sig på langt sigt, at nedlægge et så velfungerende sted som Bygge?

Mon ikke embedsmændene skal lede efter et notat der kan sikre byggelegepladsens overlevelse?