------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------

Udtalelse

De fem afdelingsbestyrelser i boligområdet Frydenlund udtaler følgende:

Gennem 33 år, har Byggeren ligget lige midt i boligområdet Frydenlund. Byggeren har altid været stedet, hvor børn og unge har kunnet få nogle gode oplevelser og positive værdier med sig på vejen. Byggeren er en oase og de bidrager i høj grad til både integrationen og nedbrydningen af den sociale arv i området. Vores børn skal ikke i klub, med unge i alderen 16-18 år, så tidligt.

Byggeren er et sted, der også bruges af rigtig mange beboere, dagplejere, daginstitutioner og lignende i Århus Vest området.

Foruden de positive effekter som Byggeren har for børn og unge i området, er det boligsocialt en rigtig god  institution at have liggende. Den bidrager positivt i integrationen af de to-sprogede børn i området og der arbejdes med at bryde antisociale mønstre. Frydenlund boligområde har gavn af den positive image effekt, som byggelegepladsen også er.

Byggeren er også en aktiv medspiller i det store samarbejde der er i skoledistriktet omkring kriminalitetsforebyggende tiltag. Byggeren og dens personale har en uvurderlig viden om området og områdets børn og unge. Denne viden kan ikke akkumuleres af andre institutioner eller aktører i området.

Vi er alvorligt bange for, at effekterne af de seneste besparelser fra kommunen på børne og unge området vil lukke byggeren og dermed fjerne muligheden, for at børnene fra 4.klassetrin og op, kan bruge deres fritid fornuftigt.

Vi vil i stedetgivet fald, imødese en stigning i hærværk og andre negative kedsomhedsrelaterede beskæftigelser fra denne gruppe.

Vi støtter initiativet ”BEVAR BYGGE!”

De fem afdelingsbestyrelser i Frydenlund Boligområde.