Kære Nicolai Wammen.

Som borgmester og ansvarlig politiker og ikke mindst som socialdemokrat må du se på de problemer, der er forbundet med besparelsernes/omstruktureringens konsekvenser for Byggelegepladsen Musvågevej og for Frydenlund Århus V. 

På grund af besparelser skal 75% af børnene forlade Byggelegepladsen den 1. august 2007, enten fordi de er børn fra andre skoledistrekter, eller fordi de går i 5., 6. eller 7. klasse. 

Da Frydenlundskolen er en lille skole med få børn - der ca. 100 børn til en SFO og en byggelegeplads, er der ikke mange børn til et stort område og det er spild af god plads. 

Det har store konsekvenser for de børn, der skal ud, men det har meget store kon-sekvenser for Frydenlund. Byggelegepladsen er med til at give området kvalitet, og det gør, at ressourcestærke familier vil blive boende her. Hvis alt det, der fremmer inte-grationen bliver lukket, kan du se den næste ghetto lige om hjørnet. Hvis man trækker 

de ressourcestærke børn ud af området, går det ud over integrationen af tosprogede

og socialt belastede børn.

Personalet på Byggelegepladsen har en meget stor erfaring i områdets børn, og de har en pædagogisk praksis, der er vigtig for dårligt stillede børn, som der er mange af i området.

Der burde være mulighed for, at der laves en særstatus for byggelegepladser, fordi de er unikke og noget helt særligt, som Århus byråd kan være stolte af at bevare.

Betragt dette som et råb om hjælp fra en meget bekymret borger.

På vegne af forældregruppen på Bygge vil jeg vil hermed invitere dig til at besøge os her i Frydenlund, eller vi vil gerne komme til et møde hos dig for at fremlægge vores bekymringer. Jeg er at træffe på tlf 8616 1303 eller på 8616 8454.

Liselotte Bay, Fuglebakkevej 76, 8210 Århus V